CEStalk 04: TỪ PHÁ SẢN ĐẾN TRIỆU ĐÔ

✓ 100% doanh thu bán vé đóng góp xây trường
✓ Kiến thức đầu tư

Nội dung chương trình:

1. Khi nào nên bắt đầu đầu tư?
2. Các kênh đầu tư phổ biến tại Việt Nam & cách phân bổ vốn tối ưu theo vĩ mô.
3. Kiếm tiền nhanh, cẩn thận mất tiền
4. Mình đã phá sản như thế nào
5. Đầu tư theo mô hình Top - Down
6. Chiếc kiềng 3 chân: Kiếm tiền - Đầu Tư - Tích Lũy Tài sản
7. Lấy lại những gì đã mất
8. Con đường đầu tư bền vững trong quan điểm của Hoàng Vinh

Giá Vé

VÉ ONLINE

200.000 VND người
  • Tổ chức Online qua Zoom
  • Nội dung chuyển khoản: 1906+SDT
  • Tên tài khoản: CONG TY TNHH CESTALK
  • STK: 16666988888 - Ngân hàng ACB
  • Chú ý: Chỉ vào Zalo bằng điện thoại, không vào trên máy tính. Anh chị em đọc kỹ câu hỏi và trả lời để được vào group

Chúng tôi là CEStalk

Schedule

Timeline

Chủ nhật
19 tháng 6 2022
Bắt đầu chương trình Workshop

Mọi người bắt đầu join vào Zoom 

20:00
HoangVinh
Founder & CEO Quỹ Đầu Tư Tấc Đất Tấc Vàng
Từ phá sản đến triệu đô
Nội dung chương trình:
1. Khi nào nên bắt đầu đầu tư?
2. Các kênh đầu tư phổ biến tại Việt Nam
3. Kiếm tiền nhanh, cẩn thận mất tiền
4. Mình đã phá sản như thế nào
5. Đầu tư theo mô hình Top - Down
6. Chiếc kiềng 3 chân: Kiếm tiền - Đầu Tư - Tích Lũy Tài sản
7. Lấy lại những gì đã mất
8. Con đường đầu tư bền vững trong quan điểm của Hoàng Vinh
Kết thúc chương trình

Speakers